SOHAGA GmbH

Odštěpný závod společnosti SOHAGA GmbH se sídlem v Novém Ulmu (Německo) byl založen v roce 2004 v Ostravě s cílem zabezpečovat nákup, prodej hutního materiálu a zároveň taktéž zadávat zpracovávání hutních polotovarů formou kooperace se strojírenskými podniky v České republice.

V současné době se zaměřujeme kromě rozšiřování prodejního sortimentu z našich skladů v Německu a České republice (ve kterých máme k okamžitému prodeji cca 9000 tun nejrůznějšího hutního materiálu) taktéž na možnosti koupě vhodných tuzemských strojírenských firem, ve kterých budeme následně realizovat hutní a strojírenskou výrobu.